Telefon

+36 34 513-680 és 513-677

Email

jamk@jamk.hu

Könyvajánló: Erdély története (Jancsó Benedek)

Írta: Szikszai Edina

A könyv digitális verziója megtalálható itt: https://mek.oszk.hu/10100/10104


A nemzeti összetartozás évében [1]  úgy gondolom, a szakkönyvek ajánlása is fontos az érdeklődők számára. Szaktájékoztatóként fontos tartom, hogy a történelem iránt érdeklődők saját maguk is tudjanak tájékozódni első kézből, a valóban történészek által írt szakkönyvekből.

Engem a román szempontok érdekeltek Trianon kapcsán, ebből is írtam történelem szakon a szakdolgozatomat. Nem románellenes témával szerettem volna foglalkozni, hanem megérteni a román álláspontot is. Nehéz persze objektívnak maradni, de egy történésznek ez a kötelessége.

Az Erdély története című elektronikusan is hozzáférhető dokumentum nagyon hasznos szakirodalom. A szerzőről is érdemes néhány szót szólni. A Wikipedián a következőket olvashatjuk: „Nagynyújtódi Jancsó Benedek (Gelence, 1854. november 19.Budapest, 1930. június 27.) pedagógus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1916). Az állami és egyházi iskolahálózaton kívüli szabadoktatás népszerűsítője és megszervezője volt, de életművének hangsúlyosabb vonulatát alkotja kisebbségpolitikai és nemzetiségtörténeti szakírói tevékenysége.” [2]

„Történészként az 1890-es évektől foglalkoztatták a Kárpát-medence nemzetiségi és Magyarország kisebbségpolitikai kérdései. Különösen a magyarországi (erdélyi) román kisebbség népességtörténete és politikai-ideológiai mozgalmai (pl. dákoromán-elmélet, román irredentizmus, Nagy-Románia eszméje) terén képezte magát szakértővé, s a Budapesti Hírlapban vagy a Magyar Szemlében, illetve önálló kötetekben megjelent publicisztikái java része is e tárgykört járta körül. Ezekben általában az erdélyi románság törekvéseinek lehetséges következményeire, s a leszűrt következtetéseken keresztül valamennyi nemzetiség térnyerésével járó veszélyekre figyelmeztetett. Az 1890-es években részt vett az Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája című kiadvány szerkesztői munkálataiban, amelynek néprajzi vonatkozású fejezeteit ő maga írta.” [3]

Az Erdély története 1923-ban jelent meg Kolozsvárott. A dátumból láthatjuk, hogy bőven a trianoni döntés utáni a könyv, amely Jancsó tudományos tevékenységének egyik utolsó, de igen jelentős darabja. A mű Előszavában szintén hasznos adatokat tudhatunk meg a mű keletkezési körülményeiről és a motiváló tényezőkről. [4]

Bátran merem ajánlani a művet, akiket érdekel, hogy 1923-ban a téma iránt érdeklődő, művelt és képzett akadémikus hogyan látta Erdély történelmének főbb történéseit.

[1] https://nmi.hu/2019/07/05/2020-a-nemzeti-osszetartozas-eve/

[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Jancs%C3%B3_Benedek

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Jancs%C3%B3_Benedek

[4] http://szekelyivadekok.tripod.com/erdely_tortenete.pdf

Leave a Reply

Ajánlott bejegyzések