Telefon

+36 34 513-680 és 513-677

Email

jamk@jamk.hu

MÁSODIK KIÁLLíTÁS A JAMK- BAN     2022. 10. 15.

A TATAVÖLGYI ALKOTÓK képzőművész csoportnak 2022. október 15-én nyílt a második JAMK-beli kiállítása.

Az emeleti folyosó a  kisméretű alkotásoknak kedvez, talán ezért ezek vannak túlsúlyban. Kivétel Bánfi József  képe a maga egy méteres méretével, de nem nyomja el a többi alkotást, és a részletgazdagsága miatt a közelről szemlélés még kedvező is.  A képek színvonala a nemzetközi mezőnyben is megállná a helyét. Alkotónként rövid elemzést adunk a kiállított művekről.

BÁNFI JÓZSEF:          FEHÉR FÉNYBEN  —– NAPÚTKERESŐK

                                                              

                               

Mind a kettő cím élő. A kép megnézéséhez a nagyobb méret kihozza a kép valódi szépségét. Ez a kép már több évvel ezelőtt készült. A képi mondanivalója egyszerű, nagyméretű, gazdagon mintázott. Fehérsége a végtelenség, az időtlenség érzetét kelti. A figurális kép kompozíciója meggyőzően emberi mondanivalót ad. A kiemelt központi figura a geometrikus formáival érdekesen vonzóvá válik.  Ő az időtlenség, a nem múló idő birtokosa. A többi megfogott személy nem megmagyarázható magatartással helyezkedik el a kompozíció körvonalában. A felső mező kiegészíti a kép színvilágát, és valamit elárul: ezek az emberek valamilyen viszonyban vannak ezzel a mezővel. A főalakok tudatos, főleg tudós földi lények, azt is tudják, hogy a VILÁGMINDENSÉGBEN nincsennek egyedül.  A kör területén lévők az életükhöz méltóan, befelé fordulva csak önmaguk világával foglalkoznak.

MEGYESI DÁNIEL: NEPTUNUSZ  A  TRITON FELSZÍNÉRŐL NÉZVE

                                                           

Megyesi az alkotói munkássága elején tartó, de a művészetet komolyan vevő ifjú művész. A valóságos formákhoz ragaszkodik.  A csillagászati vonzódását kompozícióba foglaltan vallja. Betekinteni az ismeretlenbe, a kozmoszba izgalmas. Erről a világról keveset tudunk, ezért a fantáziának nagy a szerepe. Az eddig látott képei ezt igazolják. Dánielről tudott, hogy valóban tudományos magasságban, csillagászatot tanult. A messzenéző távcsövek és a hozzá kapcsolt csillagászati matematika számára járt terület. Ehhez kapcsolódik a fantáziája, és ez adja a végtelen birtoklásának igazát.  A kép szépségéhez egy másik vonal is kapcsolódik: az alkotó kertészmérnök. Nem csak a végetlen, de a közeli titkok, szépségek is megjelennek képén.

NEDVES PÉTER:                         PORTÁL 02

                                         

Nedves Péter is munkássága elején tartó, ígéretes alkotó. A SZÜRREALISTA gondolkodás a fiatalság jogos alkotóterülete.  A szabadon szárnyaló fantázia, a hozzá illő ragyogó színek a derűs alkotókedv megjelenése és művelése.

A képen szereplő motívumok egyforma igénnyel lépnek elénk. Az emberi kéz által megformált fagerendák ugyanolyan szépséget képviselnek, mint az /arany/hal és a jól megfogalmazott szép hölgy. A tündérvilágot így lehet elképzelni,  Péter pedig a koránál fogva csak így képzelheti el.  A képet nézőknek örömmel mutatja a boldogság világát.  Hittel vallja: ez a világ a miénk. Itt e kép által igazolódik: a műalkotások világa sokat képes mondani és éreztetni.

MÁKOS MARGIT:    EGY HAZÁÉRT KARDDAL, TOLLAL, KULTÚRÁVAL

                                     

Mákos Margit meglepődést okozott az újszerűségével. Ez valóban nem csak új forma, gondolat, de a képi megfogalmazás is új. A zárt kompozíció, a színek különleges világa egy új vonalat ígér. A szöveg beépítése még akkor is újszerű, ha az olvashatósága nehézkes. Talán így felemelkedik az időtlenség magasztosságába. Az a meglátásom, hogy a kép előtti személyes találkozás most helyénvaló. Ekkor eléri a kép a célját: összehozza a gondolkodni akaró embert az alkotóval. A harmadik dimenziót jelentő könyv együtt él a kép többi részével. Az írás szövegben, versben magasrendű emberi szellemet mutat.

SULYOK TERÉZ:                    TAVASZ

                                    

Az akvarell technikája valóban a megcsodálandó világot hozza elénk.  A színei különleges belső fénnyel élnek. A táji részletek egybeállnak a figurával. Egymás javát szolgálják. Használja a realista megformálás mellet a szimbolizmus sejtelmességét is.  A kép mondanivalója nem kívánja az emberi szavakat. Terinek van egy nagyon jó emberi tulajdonsága: derűs nyugalommal osztja meg képein keresztül a természet örömét a képei előtt állókkal.  A technika, az akvarell, és ahogyan felviszi a hófehér papír felületére nagy tudással párosul.

SONN LÍVIA:                        A FASOR

                       

Lívia a Bányász szakkör aktív tagja, ígéretes alkotásai miatt kapott meghívást a Tatavölgyiek csoportjába. A rá jellemző realista megközelítés egyéni vonala tovább fejleszthető. A Fasor című képe kimondottan lírai. Az impresszionizmus kellemes, fénnyel telített világába viszi a nézőt.  A további alkotómunkájára valóban figyelni érdemes.

KÓTHAY PÉTER:        SZÍVDOBBANÁS                    TÖRÉSPONT

                

A Tatán élő alkotótársunk új a csoportunkban. A szemlélete a nemzetközi LÍRAI ABSZTRAKT  vonalába tartozik.  Szélesíti a kiállításon megjelenő képeink technikai, és főleg korszerű megjelenését. Meg kell nézni a NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI GALÉRIÁK kínálatát. Kóthay képe itt megállja a helyét. A LÍRAI ABSZTRKT a végtelen lehetőségével jelenik meg a tájékozódni vágyó előtt. A világlátása valóban nagy. A narratívára nem ad, de nem is kell.  A kép-művészetnek modern vonulata a szem érzékenységére épít. A falon megjelenő két kép ennek valóban meggyőző és szép példája. A konzervatív alkotó világ tele van korlátokkal, szabályokkal. A legfontosabb az ember anatómiájának a képi törvényekkel összhangban való megfogalmazása.  A LÍRAI ABSZTRAKT EZEN A TERÜLETEN TELJESEN SZABAD!

A színek játéka nagyon meggyőző. A szürke a színütés mesteri megfogása. Realista megközelítést nem igényel. Erre mondható: férfias megközelítése a kompozícióban szereplő lelki, művészeti problémakibontásnak.  A szürkék a lelki megnyugvást adják, a második a lírai absztraktnak az a megjelenése, amikor már szövegi igény is fellép.  A megközelítés széles sávban lehetséges.  A kiállításunkon megjelenő „SZÍVOBBANÁS” informel világa a mi kiállításainkon teljesen új. Játszanak a szűrkék, és ebbe tör bele az a vörös valóban egy dobbanásnyi vonal.  A „TÖRÉSPONT” közelebb van az ismertekhez, a konvenciókhoz. Akarattal egy ablakkal és a környezet együttélésével mozgatja a képzelőerőt.  A hihetetlenül finom részletek a néző szemét valóban uralják.

ROCHLITZ GYÖRGY:       PLEIN AIR                                                 RÉVKOMÁROM

                               

Egy hosszú alkotói út fémjelzője ez a két alkotás.  Az első az akvarell festészet nagyon szép példája. A táji rész kellemes játékot nyújt a szemnek. A természet öröme, az együttélése egyértelmű.  A RÉVKOMÁROM pasztell technikája a mesterségbeli tudás bizonyítéka. A többéves alkotói és szakköri vezetés egy nagy magabiztonságot eredményezett. A formajátéka, a színvilága a realizmus, a magyar alkotóművészet hagyományára épül. Az egészséges, a néző nemes igényét figyelembe vevő ez a stílus. A kiállítási közönség tetszését egyértelműen megnyeri.  Az első kép a festőiséget, a második kép a tárgyi hűséget szolgálja.

SZILÁGYI TIBOR :    ŐSERŐ 1                                                                       ŐSERŐ 2

                  

A művészettörténelmi hagyományok még sok meglepetést tartalmaznak. Az elődeink törekvése, stílus és kifejezésmód használata segítséget is ad, kijelöli az egészséges utat.  A keresett kifejezésmód erre épül, a hagyomány továbbélése a cél.

Megjelenik az egyéni út, erre építeni már lehet.  E két alkotás az út  megtalálásának szép bizonyitéka. Szép és ütőképes a színek játéka, melyek alátámasztják a fő gondolatot.  Az önmagába zárt, de azt széttörő forma a szemnek szórakoztató életet tár elénk. A foltok, vonalak a megtalált világ, a kubista törekvések túlhaladását adják. A modern világunk teljesen új formajátékot kér. Ezeken az alkotásokon ez nem csak megjelenik, de magabiztos erővel is bír.

SÁRRINGER ANNA:  KOMPOZÍCIÓ A FEHÉRRE

                           

Egy fontos kép. A nemzetközi Művészeti Galériák világát mutatja a nézőnek. Bármelyik kiállítóhely szívesen falra tenné ezt a kompozíciót.  A környezettel együtt élő, a reflex színekkel játszó.  Napi teendőm, hogy az Interneten át- megnézem a nemzetközi művészvilág törekvéseit.  Rendkívül vegyes, a semmit mondótól a valóban a korunk érzelemvilágát vizsgáló műalkotásig minden megtalálható. Az Anna képe ezek között egyszerű motívumával, de erősen fantáziát vonzó szépségével figyelemre méltó értéket képvisel.

ZÁRÓ MONDATAIM: a falon felsorakoztatott alkotások színvonalukkal, az alkotók egyéniségét megmutatva városunk érdeklődő látogatóit jogos örömmel töltik el. A kiállítás utáni beszélgetés ezt igazolja.

Köszönet a JAMVK  vezetőinek!

A TATAVÖLGYIEK ALKOTÓCSOPORTJA most nélkülözi négy alkotótársunk képeit.  FEKETE FLÓRA, IPACS MÁRIA, SZENDŐFI PÁL más területen mutatja be tudását. A jövőben számítunk rájuk.   VÉGH KATALIN kitűnő rajzoló egy budapesti csoportban lett érdekelt.

Az ismertetőt Bánfi J. Art Magister írta.

Fotók a kiállításmegnyitóról: link

Leave a Reply

Ajánlott bejegyzések