Telefon

+36 34 513-680 és 513-677

Email

jamk@jamk.hu

Álláslehetőség takarító munkakörben

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár

álláspályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2800, Tatabánya, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtár tereinek takarítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek: 8 általános, büntetlen előélet

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: takarítói munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák: precizitás, pontosság, önálló munkavégzésre való képesség, felelősségtudat, konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz

  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2800, Tatabánya, Fő tér 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését (Álláspályázat takarító)

  • elektronikus úton: jamk@jamk.hu. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a munkakör megnevezését (álláspályázat takarító)

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 28.

Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jamvk.hu honlapon szerezhet.

A pályázat letöltése pdf dokumentumban.

Leave a Reply

Ajánlott bejegyzések