Iskolai Közösségi Szolgálat

Tartalomjegyzék:


Általános információk, jogszabályi háttér

A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A vonatkozó jogszabályok itt olvashatók: Iskolai Közösségi Szolgálat jogszabályok

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot a gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. Egy szolgálatban eltöltött óra hatvan percet jelent, melybe nem számítható bele a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás időtartama. Egy-egy alkalommal a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben tevékenykedhet életkora szerint meghatározott mértékben. Az elvégzett tevékenységet és a szolgálat óraszámát a fogadó intézmény igazolja az iskola által biztosított úgynevezett Közösségi Szolgálati Naplóban. Ezt a diák köteles magával hozni és a szolgálat megkezdése előtt átadni szolgálati helyén.

Választható tevékenységek:

 • Részvétel a Gyermekkönyvtár munkájában (folyamatos)
 • Anyagmozgatás, kerti munkák (alkalmanként)
 • Olvasmányajánlás (folyamatos)
 • Rendezvényfelügyelet (alkalmanként)

Részvétel gyermekkönyvtárunk tevékenységében

 • A gyermekkönyvtári foglalkozások előkészítésének és lebonyolításának segítése (kézműves foglalkozásokhoz sablonok készítése, eszközök biztosítása, a foglalkozáson résztvevő gyerekeknek segítségnyújtás, teremrendezés);
 • A könyvtár által szervezett táborok lebonyolításának segítése (részvétel a gyermekek számára készített programok lebonyolításában);
 • A gyermekkönyvtári dokumentumok rendjének felügyelete.

 

Anyagmozgatás, kerti munkák (alkalmanként)

 • Nagyobb arányú selejtezés esetén, könyvvásár előkészítésekor, a fiókkönyvtárak és raktárak közötti szállítási feladatok esetén segítségnyújtás a csomagolásban, a dobozok pakolásában, cipelésében;
 • Karbantartással, festéssel összefüggő munkák, a könyvtári berendezések mozgatása;
 • A könyvtár öko-teraszának és gyermekkönyvtári udvarának gondozása, rendbetétele felügyelettel (gyomlálás, metszés, avar összesöprése, bútorzat tisztán tartása stb. (Jelenleg ez nem választható)

 

Olvasmányajánlás (folyamatos)

 • A korcsoport szerinti érdeklődési körnek megfelelő témában 2-3 választott könyv alapján rövid ismertető szerkesztése
 • A kötetek a könyvtár állományában kerülnek kiválasztásra.

 

Rendezvényfelügyelet (alkalmanként)

 • A könyvtár által szervezett rendezvények teremrendezésében nyújtott segítség, az érkező közönség fogadása, jelenléti ívek kitöltésének felügyelete, a közönség útba igazítása, technikai ügyekben való segítségnyújtás.

 

A zöld olvasóterem felügyelete ( jelenleg nem választható)

 • A tárgyévben nem regisztrált olvasók bejegyzésének segítése;
 • A zöld olvasóterembe kivitt dokumentumok kikölcsönzése az olvasó olvasójegyének vagy látogatójegyének számához, illetve a dokumentumok visszavétele távozáskor;
 • A zöld olvasóteremet használók számának nyilvántartása;
 • Könyvtárnyitáskor és záráskor segítségnyújtás a kerti bútorok kihelyezésében és összepakolásában;
 • A zöld olvasóterem felsöprése, bútorainak tisztán tartása;
 • Egyéb, a zöld olvasóterem felügyelete mellett végezhető tevékenységek lehetnek: egyszerű keresések a katalógusból; segítségnyújtás az olvasók számára kérőlap kitöltésében;
 • Az olvasók útba igazítása az olvasótérben, olvasmányajánló készítése, ha a fenti feladatok végzésére nincs éppen szükség.

Rossz idő esetén, amikor nem működik a zöld olvasóterem, a szolgálatra beosztott tanuló a könyvtár közösségi szolgálatra kijelölt tevékenységei közül kap egy ellátandó területet.

 

Digitalizált folyóiratok ellenőrzése ( jelenleg nem választható)

 • A papír alapú digitalizált megyei lapszámok összevetése a digitális adatbázissal,
 • Hiányosságok, különbségek egyértelmű jelzése
 • Átnézett lapszámok listába szedése (névvel, dátummal jelölése).

 

A részvétel feltételei:

 

Közösségi szolgálatra csak az alábbi, könyvtárunkkal együttműködési megállapodást kötött oktatási intézmények diákjai jelentkezhetnek:

 • Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola (Esztergom)
 • Bárdos László Gimnázium
 • Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
 • Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata)
 • Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium
 • Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum
 • Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
 • Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola
 • Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakközép Iskola és Kollégium
 • Komáromi Jókai Mór Gimnázium
 • Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)
 • Soproni Széchenyi István Gimnázium
 • Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola
 • Tatabányai Árpád Gimnázium
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma, Bánki Donát Székhelyintézmény
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Technikum
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma, Péch Antal Telephelye
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakiskolája
 • Tatai Református Gimnázium

 

 

Egyéb tudnivalók:

 • A közösségi szolgálati tevékenységet intézményünkben folytató diákoknak egy éves ingyenes olvasói tagságot ajándékozunk.
 • A könyvtárban iskolai közösségi szolgálatot végző tanulóktól elvárjuk a tisztelettudó, udvarias, társadalmi normáknak megfelelő viselkedést mind az olvasókkal, mind pedig a könyvtár dolgozóival szemben. További követelmény a kulturális intézményhez méltó öltözet, megjelenés és beszéd.
 • A közösségi szolgálati tevékenység ideje alatt tilos telefonnal, tablettel és egyéb elektronikus eszközzel játszani, az internetet szórakozási céllal böngészni.
 • A szolgálatra az ügyeletes tájékoztató könyvtárosnál kell jelentkezni a Közösségi Szolgálati Napló átadásával. A munkavégzés területének elhagyásáról a tájékoztatónak szólni kell. A szolgálat lejártakor a vele történt időpont egyeztetéssel lehet távozni.

 

A könyvtár az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodása értelmében vállalja:

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételek biztosítását.
 • Ha szükséges, pihenőidőt ad.
 • A közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését biztosítja.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét ellátja.

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében végzett feladatok ellátását az úgynevezett „Közösségi Szolgálati Naplóban” igazolja a könyvtár felelős munkatársa, de csak abban az esetben, ha a tevékenységet maradéktalanul elvégezte a tanuló. A hanyag feladatellátás, a késés, a tiszteletlen, kulturálatlan viselkedés elég indok lehet ahhoz, hogy a könyvtár a közösségi szolgálat ellátásának igazolását megtagadja.

 

Hogyan lehet könyvtárunkban Iskolai Közösségi Szolgálatra jelentkezni?

Személyes jelentkezés esetén a könyvtár nyitvatartási idejében az ügyeletes tájékoztató könyvtárost kell keresni, aki továbbítja a jelentkezőket az iskolai közösségi szolgálat intézményi koordinátorához. Telefonos és e-mailes megkeresés esetén közvetlenül felvehető a kapcsolat munkatársainkkal:

 

Hogyan mondható le a közösségi szolgálaton való megjelenés?

 

Csak nagyon indokolt esetben szabad lemondani a szolgálatra való jelentkezést, hiszen könyvtárunk számít a diákok megjelenésére! Másrészt a felesleges regisztrációval más diáktól veszik el a jelentkezési lehetőséget azok, akik bár jelentkeznek nálunk, de nem jönnek el a megbeszélt időpontban.
Három jelentkezés, lemondás vagy értesítés nélküli távol maradás után a továbbiakban nem fogadjuk az adott diák jelentkezését az adott tanévben.

A jelentkezés lemondását legkésőbb a közösségi szolgálat megkezdését megelőző 24 órával kérjük jelezni! Ha nem sikerül a jelentkezést időben lemondani, kérjük, hogy lehetőség szerint szervezzen be a diák maga helyett mást!

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!