A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Stratégiája 2015-2020.

STRATÉGIAI CÉLOK – MIT AKARUNK ELÉRNI?

Az első környezettudatos megyei könyvtár fenntartása

A megye könyvtárainak egységes minőségbiztosításának kialakítása

Könyvtárhasználói elégedettség mérhető javulása

Szakmailag, nyelvileg jól képzett, kompetenciáiban erős munkatársak

 

FEJLESZTENDŐ KULCSTERÜLETEK – HOGYAN AKARJUK ELÉRNI?

 

I. Környezettudatos működés és ennek kommunikálása, példamutatás, környezeti nevelés

Kulcsterületek:

 1. Informatikai energiatakarékos struktúra és működés. Helyzetelemzés, zöld-protokoll elkészítése.

Felelős: igazgató

Határidő: folyamatos

Forrás: saját

Indikátor: megvalósítási terv készítése költségkihatással

 1. Gazdálkodás, logisztika takarékos anyagbeszerzéssel, anyagfelhasználással. Helyzetelemzés, gazdaságossági kimutatás

Felelős: Gazdasági részleg

      Határidő: minden év december 31.

Forrás: saját

Indikátor: irodatechnikai gépenkénti költségelemzés

 1. Adatbázis, cikkgyűjtemény építés a gazdaságos energiafelhasználás témában

Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály, Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetői

Határidő: folyamatos

Forrás: saját

Indikátor: havonta legalább 50 tétel

 

 1. Szemléletformáló öko-rendezvények, öko-tartalmú kommunikáció

Felelős: Tájékoztatatási és bibliográfiai osztály

Határidő: folyamatos

Forrás: tiszteletdíj/pályázat, saját

Indikátor: 8 rendezvény/év, Öko-hírlevél 12 db/év, média megjelenés rendezvényenként 2 db

 

II. Megyei – kistelepülési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kialakítása. (vidékfejlesztés, hozzáférés növelése)

Kulcsterületek:

 1. Módszertan – könyvtárak szolgáltatási sajátosságainak és közös pontjainak felmérése

Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője

Határidő: 2015. május 31.

Forrás: saját

Indikátor: kimutatás a megye minden könyvtárának szolgáltatási jellemzőiről

 1. Informatika – egységes Textlib feltételek biztosítása

Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője

Határidő: 2015. május 31.

Forrás: KSZR

Indikátor: jelentés a megye könyvtárainak Textlibbel támogatott szolgáltatásairól

 1. Minőségbiztosítás – egységes elveinek kidolgozása

Felelős: Igazgató, Megyei ellátási és módszertani osztály vezetője

Határidő: 2015. szeptember 30.

Forrás: saját

Indikátor: megyei minőségirányítási dokumentum

 

III. Szegmentált szolgáltatások bevezetése, fejlesztése

Kulcsterületek:

 1. Olvasási kompetenciák fejlesztése – új használók bevonása (gyermekek – lemorzsolódott felnőttek [pl. munkanélküliek] Új módszerekkel és programokkal az olvasáskultúra fejlesztéséhez

Felelős: Gyermekkönyvtári csoport, Tájékoztatási és bibliográfiai osztály

Határidő: folyamatos

Forrás: pályázat

Indikátor: évente 40 gyermek, és 10 felnőtt rendezvény, média megjelenés rendezvényenként 2 db

 1. Személyre szabott információ szolgáltatás. (információ keresés, házhozszállítás [elfoglalt, de fizetőképes olvasóknak]

Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály

Határidő: 2015. április 30., illetve folyamatos

Forrás: saját

Indikátor: módszertan kidolgozása, igények prognosztizálása. Bevétel növekedés

 1. Minden birtokunkban lévő információ  közvetítése és nyilvánosságra hozása tulajdonosi és szerzői jogok figyelembevétele mellett. Új digitalizált szolgáltatások (nyitvatartási időtől független szolgáltatások fejlesztése, a határon túli magyarság felhasználói igényeinek figyelembevételével)

Felelős: Igazgatóhelyettes, Helyismereti részleg

Határidő: 2015. május 31., illetve pályázat szerint folyamatos

Forrás: saját, illetve pályázat

Indikátor: digitalizálási terv, illetve pályázat szerint

 1. Oktatás és tanulás támogatása (helyismereti tanulmányok)

Felelős: Igazgatóhelyettes, Helyismereti részleg

Határidő: folyamatos

Forrás: saját, illetve pályázat szerint folyamatos

Indikátor: évente 10 rendezvény iskolásoknak, évente 4 rendezvény felnőtteknek, média megjelenés rendezvényenként 2 db

 1. Fogyatékkal élők támogatása – helyben és otthonukban

Felelős: Tájékoztatási és bibliográfiai osztály

Határidő: 2015. április 30., illetve pályázat szerint

Forrás: pályázat

Indikátor: lehetőségek kidolgozása, illetve pályázat szerint

 1. Közösségi szolgáltatások, felnőttképzés támogatása (használó képzés)

Felelős: Megyei ellátási és módszertani osztály, illetve használó képzést oktató kollégák

      Határidő: folyamatos

      Forrás: saját, illetve pályázat, KSZR

      Indikátor: évente 10 foglalkozás, illetve 100 fő képzése. Bevétel növelés

 

IV. Munkatársak képzettségének emelése, korszerű szakmai és nyelvi képzésének biztosítása, kompetenciáik kiszélesítése

Kulcsterületek:

 1. Kompetencia fejlesztés (általános, a hivatással összefüggő képzések: ügyfélszolgálati, cégtudat erősítés, multikulturalizmus, szociális)

a. (front office) olvasószolgálat – pult és tájékoztatás, raktár, ruhatár

(ügyfélbarát, tolerancia, udvariasság, megértés, pontosság, gyorsaság, kezdeményező készség)

b. (back office) háttér, kiszolgáló – informatika, PR, pénzügy, titkárság

           Felelős: Igazgató

Határidő: folyamatos

Forrás: saját [belső képzés – felkészült kollégákkal]

Indikátor: havonta 1 képzés

 1. Szakmai továbbképzés (speciális szakterületi, munkaterületi képzések)

           Felelős: Igazgató

Határidő: folyamatos

Forrás: pályázat, saját bevétel, költségvetés

Indikátor: pályázat szerint

 1. Nyelvi képzés (ismert, használt nyelv fejlesztése és új nyelv tanulása)

Felelős: Igazgató

Határidő: folyamatos

Forrás: pályázat

Indikátor: pályázat szerint