Telefon

+36 34 513-680 és 513-677

Email

jamk@jamk.hu

Álláslehetőség raktárkezelő munkakörben

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár álláspályázatot hirdet raktárkezelő munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2800, Tatabánya, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: visszahozott dokumentumok besorolása, a raktári és szabadpolcos állományrész rendben tartása, dokumentumok másolása, szkennelése, jelzetelése, részvétel a heti ügyeletben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

Jelentkezési feltételek: érettségi, büntetlen előélet.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat, jogosítvány.

Elvárt kompetenciák: precizitás, pontosság, önálló munkavégzésre való képesség, ügyfélközpontú szemlélet, felelősségtudat, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2800, Tatabánya, Fő tér 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését (álláspályázat raktárkezelő)!
  • elektronikus úton: jamk@jamk.hu. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a munkakör megnevezését (álláspályázat raktárkezelő)!

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 25.

Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jamvk.hu honlapon szerezhet.

Leave a Reply

Ajánlott bejegyzések