Ifjúsági Közösségi Szolgálat

Tartalomjegyzék:


Általános információk, jogszabályi háttér

A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A vonatkozó jogszabályok itt olvashatók: Iskolai Közösségi Szolgálat jogszabályok

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot a gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. Egy szolgálatban eltöltött óra hatvan percet jelent, melybe nem számítható bele a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás időtartama. Egy-egy alkalommal a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben tevékenykedhet életkora szerint meghatározott mértékben. Az elvégzett tevékenységet és a szolgálat óraszámát a fogadó intézmény igazolja az iskola által biztosított úgynevezett Közösségi Szolgálati Naplóban.Ezt a diák köteles magával hozni és a szolgálat megkezdése előtt átadni szolgálati helyén.

Választható tevékenységek:

 • Részvétel a Gyermekkönyvtár munkájában (folyamatos)
 • Anyagmozgatás, kerti munkák (alkalmanként)
 • Repertorizálás (folyamatos)
 • Olvasmányajánlás (folyamatos)
 • Rendezvényfelügyelet (alkalmanként)

Részvétel gyermekkönyvtárunk tevékenységében

 • A gyermekkönyvtári foglalkozások előkészítésének és lebonyolításának segítése (kézműves foglalkozásokhoz sablonok készítése, eszközök biztosítása, a foglalkozáson résztvevő gyerekeknek segítségnyújtás, teremrendezés);
 • A könyvtár által szervezett táborok lebonyolításának segítése (részvétel a gyermekek számára készített programok lebonyolításában);
 • A gyermekkönyvtári dokumentumok rendjének felügyelete.

 

Anyagmozgatás, kerti munkák (alkalmanként)

 • Nagyobb arányú selejtezés esetén, könyvvásár előkészítésekor, a fiókkönyvtárak és raktárak közötti szállítási feladatok esetén segítségnyújtás a csomagolásban, a dobozok pakolásában, cipelésében;
 • Karbantartással, festéssel összefüggő munkák, a könyvtári berendezések mozgatása;
 • A könyvtár öko-teraszának és gyermekkönyvtári udvarának gondozása, rendbetétele felügyelettel (gyomlálás, metszés, avar összesöprése, bútorzat tisztán tartása stb. (Jelenleg ez nem választható)

 

Repertorizálás (folyamatos)

 • Meghatározott folyóiratok átnézése megyei, helyi, öko és nemzetiségi vonatkozások tekintetében,
 • A megfelelő cikkek címének, oldalszámának, a folyóirat címének, évfolyamának, számának, valamint a hivatkozott téma/tárgy/név feljegyzése,
 • Az átnézett folyóiratok megjelölése (a lista mellé név és dátum feltüntetése).

 

Olvasmányajánlás (folyamatos)

 • A korcsoport szerinti érdeklődési körnek megfelelő témában 2-3 választott könyv alapján rövid ismertető szerkesztése
 • A kötetek a könyvtár állományában kerülnek kiválasztásra.

 

Rendezvényfelügyelet (alkalmanként)

 • A könyvtár által szervezett rendezvények teremrendezésében nyújtott segítség, az érkező közönség fogadása, jelenléti ívek kitöltésének felügyelete, a közönség útba igazítása, technikai ügyekben való segítségnyújtás.

 

A zöld olvasóterem felügyelete ( jelenleg nem választható)

 • A tárgyévben nem regisztrált olvasók bejegyzésének segítése;
 • A zöld olvasóterembe kivitt dokumentumok kikölcsönzése az olvasó olvasójegyének vagy látogatójegyének számához, illetve a dokumentumok visszavétele távozáskor;
 • A zöld olvasóteremet használók számának nyilvántartása;
 • Könyvtárnyitáskor és záráskor segítségnyújtás a kerti bútorok kihelyezésében és összepakolásában;
 • A zöld olvasóterem felsöprése, bútorainak tisztán tartása;
 • Egyéb, a zöld olvasóterem felügyelete mellett végezhető tevékenységek lehetnek: egyszerű keresések a katalógusból; segítségnyújtás az olvasók számára kérőlap kitöltésében;
 • Az olvasók útba igazítása az olvasótérben, repertorizálás, olvasmányajánló készítése, ha a fenti feladatok végzésére nincs éppen szükség.

Rossz idő esetén, amikor nem működik a zöld olvasóterem, a szolgálatra beosztott tanuló a könyvtár közösségi szolgálatra kijelölt tevékenységei közül kap egy ellátandó területet.

 

Digitalizált folyóiratok ellenőrzése ( jelenleg nem választható)

 • A papír alapú digitalizált megyei lapszámok összevetése a digitális adatbázissal,
 • Hiányosságok, különbségek egyértelmű jelzése
 • Átnézett lapszámok listába szedése (névvel, dátummal jelölése).

 

A részvétel feltételei:

 

Közösségi szolgálatra csak az alábbi, könyvtárunkkal együttműködési megállapodást kötött oktatási intézmények diákjai jelentkezhetnek:

 1. Bárdos László Gimnázium
 2. Tatabányai Árpád Gimnázium
 3. Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki, Szakgimnáziuma, Bánki Donát Székhelyintézmény (Tatabánya, Réti u. 1-5.)
 4. Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma, Péch Antal Telephelye (Tatabánya, Széchenyi u. 20.)
 5. Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, (Tatabánya, Kós Károly u. 17.)
 6. Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma (Tatabánya, Cseri u. 35.)
 7. Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakiskolája (Tatabánya, Béke u. 8.)
 8. Komáromi Jókai Mór Gimnázium
 9. Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata, Tanoda tér 5.)

Egyéb tudnivalók:

 • A közösségi szolgálati tevékenységet intézményünkben folytató diákoknak egy éves ingyenes olvasói tagságot ajándékozunk.
 • A könyvtárban iskolai közösségi szolgálatot végző tanulóktól elvárjuk a tisztelettudó, udvarias, társadalmi normáknak megfelelő viselkedést mind az olvasókkal, mind pedig a könyvtár dolgozóival szemben. További követelmény a kulturális intézményhez méltó öltözet, megjelenésés beszéd.
 • A közösségi szolgálati tevékenység ideje alatt tilos telefonnal, tablettel és egyéb elektronikus eszközzel játszani, az internetet szórakozási céllal böngészni.
 • A szolgálatra az ügyeletes tájékoztató könyvtárosnál kell jelentkezni a Közösségi Szolgálati Napló átadásával. A munkavégzés területének elhagyásáról a tájékoztatónak szólni kell. A szolgálat lejártakor a vele történt időpont egyeztetéssel lehet távozni.

 

A könyvtár az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodása értelmében vállalja:

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételek biztosítását.
 • Ha szükséges, pihenőidőt ad.
 • A közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését biztosítja.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét ellátja.

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében végzett feladatok ellátását az úgynevezett „Közösségi Szolgálati Naplóban” igazolja a könyvtár felelős munkatársa, de csak abban az esetben, ha a tevékenységet maradéktalanul elvégezte a tanuló. A hanyag feladatellátás, a késés, a tiszteletlen, kulturálatlan viselkedés elég indok lehet ahhoz, hogy a könyvtár a közösségi szolgálat ellátásának igazolását megtagadja.

 

Hogyan lehet könyvtárunkban Iskolai Közösségi Szolgálatra jelentkezni?

Személyes jelentkezés esetén a könyvtár nyitvatartási idejében az ügyeletes tájékoztató könyvtárost kell keresni, aki továbbítja a jelentkezőket az iskolai közösségi szolgálat intézményi koordinátorához. Telefonos és e-mailes megkeresés esetén közvetlenül felvehető a kapcsolat munkatársainkkal:

 

Hogyan mondható le a közösségi szolgálaton való megjelenés?

 

Csak nagyon indokolt esetben szabad lemondani a szolgálatra való jelentkezést, hiszen könyvtárunk számít a diákok megjelenésére! Másrészt a felesleges regisztrációval más diáktól veszik el a jelentkezési lehetőséget azok, akik bár jelentkeznek nálunk, de nem jönnek el a megbeszélt időpontban.
Három jelentkezés, lemondás vagy értesítés nélküli távol maradás után a továbbiakban nem fogadjuk az adott diák jelentkezését az adott tanévben.

A jelentkezés lemondását legkésőbb a közösségi szolgálat megkezdését megelőző 24 órával kérjük jelezni! Ha nem sikerül a jelentkezést időben lemondani, kérjük, hogy lehetőség szerint szervezzen be a diák maga helyett mást!

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!